Dé specialist voor hoogwaardige afwerking van uw vastgoed en inrichting
Menu

News

Coronavirus

Hoe gaat QLYX om met het Coronavirus?
Binnen ons bedrijf hebben we afgelopen periode meermaals gecommuniceerd over de laatste stand van zaken en de manier waarop dit onze bedrijfsvoering raakt en de te nemen maatregelen. In deze communicatie is ons uitgangspunt te allen tijde geweest de adviezen van het RIVM. Waar er eerst maatregelen werden ingevoerd die de verspreiding van het virus moesten voorkomen, is deze strategie afgelopen weekend veranderd. Het is nu niet langer het doel om het virus te beperken rondom de bekende geïsoleerde gevallen in de hoop het te stoppen, maar om de uitbraak te accepteren en proberen uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak hopen we samen een piekbelasting van ons zorgsysteem te voorkomen. Door onze overheid zijn in de strijd tegen dit virus verschillende maatregelen gecommuniceerd rondom sociale onthouding, thuis werken en het dwingende advies thuis te blijven bij zelfs de meest geringe klachten om daar het verloop van het ziektebeeld af te wachten tot nu het meest recentelijk het sluiten van de scholen, kinderdagverblijven en horeca.

De ernst van deze maatregelen onderkennen we als bedrijf en we hebben daarom richting onze werknemers de onderstaande uitgangspunten en maatregelen gecommuniceerd. Aangezien onze medewerkers met u in contact komen willen we deze maatregelen ook bij u kenbaar maken.

Algemeen:
In alle omgang met elkaar hanteren we strikte hygiënische voorschriften, te weten:
• We schudden geen handen
• We houden voldoende afstand, minimaal 1,5 meter
• We wassen regelmatig onze handen
• Als we klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts vermijden we sociaal contact
• We niezen of hoesten in onze elleboog

Kantoor:
Ons kantoor in Den Bosch blijft vooralsnog open voor werkzaamheden en overleggen die niet thuis of digitaal kunnen plaatsvinden. Uit bescherming van onze relaties en medewerkers, werken onze medewerkers tot en met 6 april zoveel mogelijk thuis. Reeds gemaakte afspraken gaan vooralsnog gewoon door, echter proberen we deze, voor zover mogelijk, telefonisch of digitaal te doen. Alle benodigde middelen zijn hiervoor aanwezig. Indien dit niet mogelijk is of u wilt een medewerker persoonlijk spreken houdt u er dan rekening mee dat iedere deelnemer op minimaal twee meter afstand zit tot een andere deelnemer. Het maximale deelnemers aan een bespreking is bij voldoende afstand vijf personen.

Projecten/werkplaats:
De veiligheid en gezondheid van onze bouwpartners en medewerkers op onze projecten en in onze werkplaats is topprioriteit. Om de continuïteit op onze projecten te waarborgen hanteren we daarom de hierboven omschreven hygiënische voorschriften. We vragen iedere bezoeker ook deze voorschriften te hanteren. Daarnaast lunchen we in kleinere groepen en verspreid. Met het hanteren van deze maatregelen dragen wij ons steentje bij in het tegengaan en stoppen van de verspreiding van dit virus. Als bedrijf doen we er alles aan om de voortgang op onze projecten te kunnen waarborgen!

Evenementen:
Op advies van het RIVM zijn alle evenementen geannuleerd. Alle beursbezoeken, netwerkbijeenkomsten enz. zullen tot en met 6 april niet worden bezocht door onze medewerkers. Personeelsbijeenkomsten zijn reeds geannuleerd en worden uitgesteld naar een later moment.

Samenvattend, ons bedrijf is vooralsnog gewoon open en wij werken verder op en aan onze projecten, echter de gezondheid van onze werknemers staat te allen tijde voorop. Mochten werknemers klachten krijgen zoals hierboven beschreven, dan zijn we genoodzaakt hierop actie te ondernemen. Dit kan mogelijk problemen veroorzaken met de bezetting op onze projecten of kantoor. Indien dit het geval is hopen we op uw begrip en de wil om samen tot een passende oplossingen te komen.

Heeft u vragen over onze aanpak, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie of neem contact op met Arnold den Haan via info@qlyx.nl of
06-53167437.

top
error: Content is protected !!